Select Language:


Log In Email

Notice & Events

Health Concert Program

2076/6/7

Download File

सिद्धार्थ क्याम्पस अन्तर्गत,स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा,गणित तथा शिक्षा विभागद्वारा अायोजित "असल स्वास्थ्य व्यवहार सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम"का केही झलकहरु । सो कार्यक्रममा बाबा योगिराजले जिवनमा कसरी स्वस्थ्य भएर सफल हुन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुलाई महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुभयो ।

Back to top